بازگشت به صفحه اصلی  -   موتور جستجوگر  -   جستجو با حروف یابی  -   بازگشت به حرف الف

خشم . در اوستا نام پتیاره(دیو)ای است که مظهر تندخویی و غضب شناخته شده و رقیب سروش (فرشته اطاعت)است . هیچ دیوی در اوستا شریرتر از خشم تعریف نگردیده است. در گات ها شش بار از خشم اسم برده شده است . در یسنای 30 ، بند6 دیوها برای آنکه بتوانند زندگانی بشر را تباه سازند ، به زیر پرچم خشم پناه برده اند . اَئشمَه    

: منابع
دانشنامه مزدیسنا - دکتر جهانگیر اوشیدری - نشرمرکز 1386


Copyright© 2018-2019   zartoshtian.com  All Right Reserved